Prawo do odstąpienia od umowy i pouczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. W przypadku towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych oddzielnie, okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas

Hirmer GROSSE GROESSEN Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Monachium

Infolinia Hirmer DUŻE ROZMIARY: +48 222 922 099 (połączenie bezpłatne z niemieckiej sieci stacjonarnej)
poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 18:00
E-mail: serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl

poinformować, składając wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne oświadczenie można również wypełnić na naszej stronie internetowej http://www.hirmer-duze-rozmiary.pl/formularz-odstapienia/ i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.
Tutaj znajdziesz formularz odstąpienia od umowy z Hirmer DUŻE ROZMIARY w formacie PDF.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszelkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zwrotu płatności dokonamy korzystając z takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostanie pobrana opłata za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwracanych towarów lub przedstawienia przez Ciebie dowodu ich wysyłki zwrotnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, przesłać lub przekazać towar na następujący adres:

Hirmer GROSSE GROESSEN Online GmbH
Onlineshop
Stahlgruberring 20
81829 Monachium

. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów. Odpowiadasz za wszelką utratę wartości towarów tylko wówczas, jeżeli utrata wartości wynika z korzystania z towaru w sposób inny niż konieczny w celu sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów. Zwrot towaru w okresie obowiązywania terminu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny traktujemy jako skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia