Ochrona danych

Twoje dane klienta

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym oczywiste jest, że przestrzegamy przepisów o ochronie danych i traktujemy dane osobowe ściśle poufnie. Możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Zapisujemy jedynie dane dostępowe bez powiązania z osobą, takie jak na przykład nazwa Twojego dostawcy usług internetowych, strona, z której zostałeś do nas przekierowany, czy nazwa wywołanego pliku. Dane te są analizowane wyłącznie w celu udoskonalenia naszej oferty i nie pozwalają na powiązanie ich z Twoją osobą.

Dane osobowe są gromadzone tylko w przypadku, gdy udostępniasz je nam dobrowolnie w ramach zamawiania towaru, przy zakładaniu konta klienta lub podczas rejestracji do naszego newslettera albo naszych prospektów. Przechowujemy podane przez Ciebie dane i korzystamy z nich w celu wypełnienia i realizacji Twojego zamówienia oraz na wypadek ewentualnych późniejszych roszczeń gwarancyjnych. Kontaktujemy się z Tobą telefonicznie tylko w przypadku ewentualnych pytań, o ile jest to niezbędne do realizacji Twojego zamówienia lub naszych usług. Używamy Twojego adresu e-mail za Twoją zgodą do przeprowadzania badań opinii klientów w celu udoskonalania naszej oferty oraz do wysyłania życzeń urodzinowych oraz bonów upominkowych. Zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W ramach subskrypcji newslettera wykorzystujemy za Twoją zgodą Twój adres e-mail do regularnego przesyłania pocztą elektroniczną informacji o naszych produktach, w szczególności o ofertach specjalnych i promocjach, aż do momentu Twojej rezygnacji z newslettera. W ramach subskrypcji naszych prospektów wykorzystujemy za Twoją zgodą Twój adres do regularnego przesyłania pocztą informacji o naszych produktach.

Przekazywanie danych osobowych

Wraz z założeniem konta klienta wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych do Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Monachium. Są one tam przetwarzane i wykorzystywane w celu umożliwienia rejestracji w sklepach internetowych hirmer.de, hirmer-duze-rozmiary.pl i eckerle.de oraz zapewnienia funkcjonalności konta klienta (zamówienia, historia zamówień i śledzenie przesyłek). Twoje dane są przekazywane firmie spedycyjnej, która realizuje dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia towaru. W celu realizacji płatności przekazujemy Twoje dane płatnicze do banku, któremu zlecono realizację płatności. Zgodnie z postanowieniami niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG) Hirmer gromadzi, przechowuje, przetwarza i wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz dane osobowe odbiorcy przesyłki, które zostały udostępnione w procesie składania zamówienia online i są niezbędne do realizacji niniejszej umowy handlowej oraz ewentualnie dane wynikające z poniżej opisanej informacji dotyczącej zdolności kredytowej.

W celu realizacji wysyłki towaru dane są przekazywane firmie, która działa na zlecenie Hirmer w zakresie przetwarzania danych zamówienia zgodnie z § 11 BDSG, czyli Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Monachium i tam są przetwarzane i wykorzystywane do wymienionych celów.

W celach rozliczeniowych i księgowych dane są przekazywane firmie, która działa na zlecenie Hirmer w zakresie przetwarzania danych zamówienia zgodnie z § 11 BDSG, czyli Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Monachium i tam są przetwarzane i wykorzystywane do wymienionych celów. W zakresie objętym umową lub w celu ochrony uzasadnionych interesów Hirmer i z uwzględnieniem Twoich interesów podlegających ochronie Hirmer jest uprawniony do przekazania części wyżej wymienionych danych za pośrednictwem creditPass, c/o TeleGo GmbH, Mehlbeerenstraße 4, 82024 Taufkirchen określonym firmom współpracującym z creditPass, które są niezbędne do dostarczenia informacji o Twojej zdolności kredytowej i dotychczasowej płatniczości.

W związku z tym Hirmer jest uprawniony do pozyskiwania od HIT Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH, Eiffestraße 76, 20537 Hamburg, od infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, od CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss oraz od Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg informacji kredytowych służących do oceny wiarygodności kredytowej, takich jak dane adresowe i kredytowe dotyczące Twojej osoby, w tym danych określanych na podstawie metod matematyczno-statystycznych, dostępnych w bazie danych tych firm, za pośrednictwem creditPass oraz do ich przechowywania. Podobne uprawnienie dotyczy pozyskiwania danych w celu weryfikacji adresów i możliwości realizacji dostaw przez Deutsche Post Direkt, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn oraz ich przechowywania.

W celu wysyłki newslettera i prospektów niezbędne do tego dane są przekazywane firmie, która działa na zlecenie Hirmer w zakresie przetwarzania danych zamówienia zgodnie z § 11 BDSG, czyli Hirmer Grosse Groessen GmbH & Co. KG, Kaufingerstrasse 28, 80331 Monachium, a tam przetwarzane i wykorzystywane do wymienionych celów.

Informacje o przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby możesz uzyskać od wyżej wymienionych firm oraz od firmy Hirmer. Więcej informacji na temat procedury oceny wiarygodności kredytowej realizowanej za pośrednictwem creditPass można znaleźć w arkuszu informacyjnym creditPass, który zostanie Ci udostępniony na żądanie przez creditPass lub Hirmer.

Dane nie są przekazywane innym osobom trzecim. W przypadku wybrania jednej z opcji płatności oferowanych przez naszego partnera Billpay GmbH, zostaniesz poproszony podczas procesu składania zamówienia o wyrażenie zgody na przesłanie firmie Billpay danych niezbędnych do realizacji płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, numer telefonu) oraz dane związane z Twoim zamówieniem zostaną przesłane do Billpay. Na potrzeby własnej kontroli tożsamości i zdolności kredytowej Billpay lub spółki partnerskie działające na zlecenie Billpay przekazują dane wywiadowniom gospodarczym i otrzymują od nich informacje, a także, w stosownych przypadkach, informacje o zdolności kredytowej oparte na metodach matematyczno-statystycznych, które wymagają między innymi danych adresowych. Szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat wykorzystywanych wywiadowni gospodarczych można znaleźć w Polityce prywatności Billpay GmbH na stronie https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/. Ponadto Billpay może również korzystać z narzędzi osób trzecich w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im. Dane pozyskiwane za pomocą tych narzędzi mogą być przechowywane u osób trzecich w postaci zaszyfrowanej, tak aby mogły być odczytywane tylko przez Billpay. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku, gdy wybierzesz metodę płatności naszego partnera Billpay, w przeciwnym razie są automatycznie usuwane po 30 minutach.

Realizacja płatności

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy Twoje dane osobowe następującym podmiotom trzecim: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („PayPal”); Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg („amazon pay”); Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium („przelew w systemie płatności Sofort”); bank prowadzący Twoje konto lub operator Twojej karty kredytowej („polecenie zapłaty”/„karta kredytowa”); BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin („zakup na fakturę”); DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn („płatność za pobraniem”). Podstawę prawną stanowi w tym przypadku realizacja umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).

W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty lub karty kredytowej Twoje dane dotyczące płatności są gromadzone i przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę świadczącą usługi techniczne Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn za pośrednictwem modułu „Payengine” zintegrowanego na naszej stronie internetowej.

Prawo do informacji

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych masz prawo do bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby oraz prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania.

SSL – dla Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych

Podczas procesu zamawiania Twoje dane osobowe są przekazywane przez internet w formie zaszyfrowanej przy użyciu klucza SSL v3, RC4, RSA z wymianą 1024-bitową, wydanego przez Urząd Certyfikacji Serwerów Thawte. Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Twoich danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do Twojego konta klienta jest możliwy dopiero po wprowadzeniu osobistego hasła. Swoje informacje dostępowe należy traktować poufnie i zawsze zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, szczególnie w przypadku dzielenia się swoim komputerem z innymi.

Pliki cookie

Stosowanie plików cookie

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić wizytę w naszej witrynie i umożliwić Ci korzystanie z określonych funkcji. Cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze.

Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzania naszych stron internetowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystanie z funkcji koszyka i zamawianie produktów jest możliwe tylko wówczas, jeżeli pozwolisz nam na zapisywanie plików cookie.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz tymczasowe/stałe pliki cookie przechowywane na Twoim nośniku danych przez dłuższy okres czasu lub bez ograniczeń czasowych. Przechowywanie plików cookie pomaga nam odpowiednio kształtować nasze strony internetowe i oferty oraz ułatwia Ci korzystanie z nich, np. poprzez zapisywanie określonych danych w taki sposób, aby nie trzeba było ich stale powtarzać.

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki. Te pliki cookie są wymagane na przykład do zapewnienia funkcjonalności koszyka zakupów na większej ilości stron. Ponadto wykorzystujemy również pliki cookie, które pozostają na Twoim dysku twardym. Podczas kolejnej wizyty następuje automatyczne rozpoznanie, że już u nas byłeś oraz jakie dane i ustawienia preferujesz. Te tymczasowe lub stałe pliki cookie są zapisywane na dysku twardym i automatycznie usuwane po określonym czasie. Właśnie te pliki cookie sprawiają, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Umożliwiają na przykład wyświetlanie na stronie informacji specjalnie dostosowanych do Twoich zainteresowań. Jedyny cel tych plików cookie: jak najlepiej dostosować naszą ofertę do życzeń klientów i sprawić, aby surfowanie po naszych stronach było dla Ciebie jak najwygodniejsze.

W wykorzystywanych przez nas plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe. Używane przez nas pliki cookie nie mogą zostać powiązane z żadną konkretną osobą, a tym samym również z Tobą. W momencie aktywacji plik cookie otrzymuje numer identyfikacyjny. Przyporządkowanie Twoich danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego nie jest możliwe w żadnym momencie i nie ma miejsca. Twoje imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane, które pozwoliłyby nam powiązać plik cookie z Tobą, nie są używane w żadnym momencie. Dzięki wykorzystaniu technologii plików cookie otrzymujemy jedynie pseudonimizowane informacje, np. o tym, które strony naszego sklepu odwiedzono, jakie oglądano produkty, itp.

Nasze witryny internetowe wykorzystują technologię plików cookie do gromadzenia danych w celu optymalizacji naszych reklam i całej oferty online. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Twoich danych osobowych, lecz służą wyłącznie do pseudonimowej oceny wykorzystania stron internetowych. Twoje dane nigdy nie będą łączone z przechowywanymi u nas danymi osobowymi. Dzięki tej technologii możemy przedstawić Ci bardzo ukierunkowaną reklamę (na przykład reklamę uwzględniającą fakt, że w ostatnich dniach oglądano tylko garnitury). Naszym celem jest tworzenie oferty internetowej, która będzie dla Ciebie jak najbardziej atrakcyjna oraz prezentowanie reklam pasujących do Twoich zainteresowań.

Usługa diagnostyki błędów AppCenter Analytics

Nasza aplikacja korzysta z usługi diagnostyki błędów AppCenter Analytics, obsługiwanej przez firmę Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA (dalej zwaną „Microsoft”). Jeśli aplikacja zawiesi się podczas używania lub jeśli dojdzie do nieoczekiwanych błędów, do Microsoft przesłane zostaną specyficzne informacje, a mianowicie typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego, data i godzina błędu, kraj, z którego nastąpiło zapytanie i język ustawiony w systemie operacyjnym. Usługa AppCenter Analytics używana jest wyłącznie bez rejestracji adresu IP użytkownika oraz innych danych osobowych. Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected

Retargeting

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. technologie retargetingu. Korzystamy z tych technologii, aby oferta internetowa była dla Ciebie ciekawsza. Technologia ta umożliwia dotarcie z reklamą do internautów, którzy byli już zainteresowani naszym sklepem i produktami, za pośrednictwem stron internetowych naszych partnerów. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii cookies i analizie dotychczasowych zachowań użytkowników. Ta forma reklamy jest całkowicie pseudonimowa. Dane osobowe nie są zapisywane, a profile użytkowania nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi.

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała pliki cookie tylko za Twoją zgodą. Jeśli chcesz akceptować tylko nasze pliki cookie, ale nie pliki cookie od naszych usługodawców i partnerów, możesz wybrać ustawienie w przeglądarce „Blokuj pliki cookie stron trzecich”.

Z reguły funkcja pomocy na pasku menu przeglądarki internetowej pokazuje, jak odrzucić nowe pliki cookie i wyłączyć te, które już znalazły się w komputerze. Pamiętaj, że opcję opt-out trzeba ustawić oddzielnie dla każdej używanej przeglądarki. Jeśli usuniesz z przeglądarki wszystkie pliki cookie, będzie to dotyczyło również pliku cookie opt-out.

Korzystamy z usługi retargetingu oferowanej przez Criteo S. A., Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja („Criteo“). Możesz uniemożliwić Criteo zbieranie danych, klikając na poniższy link i aktywując znajdujące się tam pole wyboru „Opt-out”: http://www.criteo.com/privacy/ . W ten sposób w Twojej przeglądarce internetowej zostanie umieszczony plik cookie typu opt-out, który będzie sygnalizował Criteo, że nie wolno gromadzić i przetwarzać żadnych danych dotyczących Twoich zachowań jako użytkownika.

Możemy również używać funkcji retargetingowej „Custom Audiences via your Website” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W tym celu w naszej witrynie internetowej zintegrowano tzw. „piksel Facebooka”. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, za pośrednictwem piksela Facebooka nawiązywane jest połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka i wstawiany plik cookie. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że nasze strony internetowe zostały wyświetlone w powiązaniu z Twoim adresem IP. Facebook wykorzystuje te informacje do dostarczania nam anonimowych danych statystycznych, które dotyczą ogólnego korzystania z naszej strony internetowej oraz skuteczności działania naszych dodatków na Facebooku. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i wyraziłeś na to zgodę poprzez ustawienia prywatności swojego konta, to Facebook połączy również informacje zebrane podczas Twojej wizyty na naszej witrynie z Twoim kontem i wykorzysta je w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na Facebooku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach dotyczących danych na stronie www.facebook.com/about/privacy/. Ustawienia prywatności profilu na Facebooku można przeglądać i zmieniać w dowolnym momencie. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz uniemożliwić przetwarzanie danych przez Facebook klikając przycisk dezaktywacji dostawcy „Facebook” na stronie internetowej YourOnlineChoices prowadzonej przez European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Jeśli wyłączysz gromadzenie danych przez Facebook, to Facebook będzie pokazywać Ci tylko te reklamy, które nie zostały wybrane na podstawie informacji zebranych o Tobie za pośrednictwem znaczników rateargetingu.

Econda

Rozwiązania i technologie firmy econda GmbH (www.econda.de) są wykorzystywane do zbierania i przechowywania anonimowych danych w celu kształtowania i optymalizacji tej strony zgodnie z zapotrzebowaniem oraz tworzenia z tych danych profili użytkowników przy użyciu pseudonimów. Do tego celu można wykorzystywać pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Bez wyraźnej zgody odwiedzającego profile użytkowników nie są jednak łączone z danymi właściciela pseudonimu. W szczególności adresy IP są maskowane natychmiast po ich otrzymaniu, co uniemożliwia przypisanie profili użytkowników do adresów IP. Tutaj możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość: www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/ . Spowoduje to utworzenie pliku cookie opt-out, który w przyszłości uniemożliwi gromadzenie danych przez enconda. Pamiętaj, że sprzeciw ten dotyczy wyłącznie urządzenia i przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której zgłoszono sprzeciw. Jeśli ręcznie usuniesz cookie opt-out lub użyjesz innej przeglądarki internetowej, musisz ponownie wyrazić sprzeciw.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej świadczonej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie o korzystaniu z tej witryny internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak włączysz anonimizację IP na tej stronie, to Google wcześniej skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, musisz jednak pamiętać, że może to uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz ponadto uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).
Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych klikając na poniższy link. Spowoduje to wstawienie pliku cookie opt-out, który w przyszłości będzie uniemożliwiał zbieranie Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny: Dezaktywuj Google Analytics Więcej informacji o warunkach użytkowania i polityce prywatności można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Ocena zdolności kredytowej

Aby móc Ci zaoferować jak najlepsze opcje wyboru metody płatności, musimy zapewnić zarówno Tobie jak i nam samym ochronę przed nadużyciami. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe wymagane do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, włącznie z Twoimi danymi adresowymi, firmie creditPass, c/o TeleGo GmbH, Mehlbeerenstraße 4, 82024 Taufkirchen, która przeprowadza odpowiednią analizę w oparciu o metody matematyczno-statystyczne. Przy obliczaniu wartości prawdopodobieństwa uwzględniane są również Twoje dane adresowe. W związku z tym Hirmer jest uprawniony do pozyskiwania za pośrednictwem creditPass informacji kredytowych służących do oceny wiarygodności kredytowej od HIT Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH, Eiffestraße 76, 20537 Hamburg, od infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, od CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss oraz od Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg, a także do pozyskiwania danych w celu weryfikacji adresów i możliwości realizacji dostaw od Deutsche Post Direkt, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn oraz do ich przechowywania.

p>Uzyskane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności („wartość prawdopodobieństwa”) wykorzystujemy do podjęcia rozsądnej decyzji dotyczącej przyporządkowania Ci odpowiednich metod płatności.

Jeśli nie zgadzasz się na metodę/-y płatności oferowaną/-e na podstawie tej zautomatyzowanej procedury, możesz nas o tym poinformować w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl. W takim wypadku ponownie sprawdzimy decyzję z uwzględnieniem Twojego stanowiska w tej sprawie.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przekazywaniu Twoich danych stronom trzecim. Wystarczy poinformować nas o tym w formie tekstowej (np. e-mail, faks, list). Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku jedyną metodą płatności pozostanie płatność z góry.

HotJar

Ta strona korzysta z usługi analizy HotJar w celu poprawy użyteczności strony i wrażeń klienta. Rejestrowane mogą być zarówno kliknięcia myszą, jak i ruchy myszy oraz przewijanie.

Możliwe jest również rejestrowanie wprowadzania danych z klawiatury. Zapis nie jest jednak powiązany z osobą i pozostaje tym samym anonimowy.

HotJar nie rejestruje tych danych na stronach, które nie korzystają z systemu HotJar.

Aby wyłączyć usługę HotJar, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie https://www.hotjar.com/opt-out.

Wtyczki społecznościowe Facebook

Ta witryna wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe („pluginy”) sieci społecznościowej Facebook obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka” albo „Facebook Social Plugin”. Przegląd wtyczek na Facebooku i ich wyglądu można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/plugins Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, to Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest wysyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią z witryną. Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (wraz z Twoim adresem IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub dodanie komentarza, odpowiednia informacja jest również przesyłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywana. Informacje są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku. Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamy, badania rynku i dostosowywania stron Facebooka do potrzeb użytkownika. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowników, zainteresowań i relacji, np. na potrzeby oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Facebooku, to przed odwiedzeniem naszej strony internetowej musisz wylogować się z Facebooka. Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, a także Twoich praw i możliwości ochrony Twojej prywatności można znaleźć w Zasadach dotyczących danych na stronie Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Kenshoo

Ta witryna internetowa wykorzystuje system analizy stron internetowych z Bid-Management firmy Kenshoo Ltd., 6 Habarzel St., Tel-Aviv, Izrael 6971010 (http://www.kenshoo.de/privacy-policy/). W celu kształtowania i optymalizowania tej witryny internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem, anonimowe dane dotyczące użytkowania są gromadzone i zapisywane w formie zagregowanej, a profile użytkowania są tworzone z tych danych za pomocą pseudonimów. W przypadku korzystania z funkcji Kenshoo Tracking pliki cookie są zapisywane lokalnie. Zgodnie z §15 niemieckiej ustawy o telemediach (Telemediengesetz) w jej aktualnym brzmieniu, jako odwiedzający stronę internetową masz prawo do sprzeciwienia się przechowywaniu Twoich danych (zgromadzonych w formie zanonimizowanej) również ze skutkiem na przyszłość. W tym celu skorzystaj z funkcji Kenshoo Opt-Out (http://www.kenshoo.de/privacy-policy/#opting-out-from-our-services).

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii Cookie Consent marki Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na zapisanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym i jej dokumentacji zgodnie z zasadami ochrony danych. Oferentem tej technologii jest firma Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (dalej zwana „Usercentrics”).

Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową, do Usercentrics przekazane zostaną następujące dane:

  • • zgoda(-y) użytkownika lub wycofanie zgody (zgód) użytkownika
  • • adres IP użytkownika
  • • informacje o przeglądarce używanej przez użytkownika
  • • informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
  • • moment wejścia na stronę internetową przez użytkownika

Ponadto Usercentrics zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby można było przyporządkować udzielone zgody lub ich wycofanie do danego użytkownika. Zgromadzone w ten sposób dane są przechowywane, dopóki użytkownik nie zażąda od nas ich usunięcia, sam nie usunie pliku cookie Usercentrics lub dopóki nie wygaśnie cel zapisu danych. Nie narusza to wymaganych przepisami prawa obowiązków przechowywania.

Technologię Usercentrics stosuje się w celu uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód na użycie plików cookie. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

WhatsApp

Oferujemy naszym klientom możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem usługi komunikatora WhatsApp. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem usługi komunikatora WhatsApp, automatycznie wyślesz nam swój numer telefonu komórkowego. To nie jest przypisane do danych klienta i nie jest również wykorzystywane do dalszego kontaktu przez Hirmer DUŻE ROZMIARY.

Oświadczenia prawne (takie jak oferty, umowy lub zmiany umów) nie są dokonywane za pośrednictwem WhatsApp i nie mogą zostać zaakceptowane. Nasza obsługa klienta jest do Państwa dyspozycji w przypadku wyżej wymienionych wniosków.

Obsługa klienta: +49 (0) 89 679712 - 910

service@hirmer-grosse-groessen.de

Obowiązują warunki użytkowania i polityka prywatności WhatsApp www.whatsapp.com/legal

Cofnięcie zgody

Możliwe, że w trakcie procesu składania zamówienia udzieliłeś wyraźnej zgody na poniższe warunki. Pragniemy zaznaczyć, że w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Wraz z założeniem konta klienta wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych do Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, Lilienthalallee 20, 80939 Monachium. Są one tam przetwarzane i wykorzystywane w celu umożliwienia rejestracji w sklepach internetowych hirmer.de, hirmer-duze-rozmiary.pl i eckerle.de oraz zapewnienia funkcjonalności konta klienta (zamówienia, historia zamówień i śledzenie przesyłek). W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę poprzez powiadomienie informacyjne, np. pocztą elektroniczną na adres serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl, ze skutkiem na przyszłość.

Chcę regularnie otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter Hirmer Duże Rozmiary zawierający ciekawe oferty. Mój adres e-mail nie będzie przekazywany innym firmom. W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail przez Hirmer Duże Rozmiary w drodze powiadomienia informacyjnego, np. pocztą elektroniczną na adres serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl, ze skutkiem na przyszłość.

Osoby kontaktowe w kwestiach ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, uzyskiwania informacji oraz poprawiania, blokowania lub usuwania danych, a także cofnięcia zgody prosimy o kontakt z:

Hirmer GROSSE GROESSEN Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Monachium, Niemcy
E-mail: serwis@hirmer-duze-rozmiary.pl